Resusci Anne CPR-D Full Body 320055

Cena:27517.10
Do koszyka

Manekin do nauki sztucznego oddychania, masażu serca, defibrylacji i postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy (kontrola elektroniczna reaktywności, tętna na tętnicy szyjnej, udrożnienia dróg oddechowych, defibrylacji, wentylacji i masażu serca).

W skład zestawu wchodzi manekin, panel kontrolny „SkillReporter” i „MicroHeartsim”.

Budowa manekina pozwala na szybkie zamocowanie ramion i nóg (zestawy trauma, do wynoszenia, do wkłuć i kontroli krwawienia). Ramiona i nogi można odchylać we wszystkich anatomicznych kierunkach.

Manekin jest przystosowany do wykonywania defibrylacji z zakresie od 5 do 360 J.

Tętno na tętnicy szyjnej symulowane jest w sposób elektroniczny.

Manekin posiada możliwość regulacji napięcia powłok brzusznych (brzuch deskowaty).

Panel kontrolny „SkillReporter” został wyposażony w wskaźniki diodowe (linijka świetlna) pozwalające na ocenę głębokości ucisku i ilości wprowadzonego powietrza do płuc w czasie rzeczywistym. Ponadto układ sygnalizuje nam złe miejsce ucisku, a na „czerwono” ucisk na wyrostek mieczykowaty. Poprawne sprawdzenie tętna na tętnicy szyjnej również jest sygnalizowane na panelu.

W celu ułatwienia zachowania rytmu masażu serca układ posiada metronom o częstotliwości 80 lub 100 uderzeń na minutę.

Wbudowana w podstawę panelu drukarka termiczna pozwala na prezentację w sposób graficzny (krzywe ucisku i wentylacji) i statystyczny wykonywanego ćwiczenia. Raport podaje nam następujące parametry:

Masaż serca: -    średnią głębokość ucisków

-          średnią ilość ucisków na minutę

-          średnią częstość ucisków na minutę

-          całkowitą ilość ucisków

-          ilość ucisków prawidłowych

-          % ilość ucisków prawidłowych

-          ilość ucisków zbyt głębokich

-          ilość ucisków zbyt płytkich

-          ilość ucisków przy niepoprawnym miejscu ucisku

-          ilość ucisków na wyrostek mieczykowaty

-          ilość ucisków powodujących błąd relaksacji

 

Wentylacja:    -    średnia objętość wdmuchnięcia

-          średnia ilość wdmuchnięć na minutę

-          pojemność minutowa ml/min.

-          całkowita ilość wdmuchnięć

-          ilość wdmuchnięć prawidłowych

-          % ilość wdmuchnięć poprawnych

-          ilość wdmuchnięć o zbyt dużej objętości

-          ilość wdmuchnięć o zbyt małej objętości

-          ilość wdmuchnięć zbyt szybko wykonanych

 

Defibrylacja:   -  czas jaki minął od rozpoczęcia reanimacji do pierwszej defibrylacji

                         -  czas jaki minął od wezwania pomocy do pierwszej defibrylacji

-  czas jaki minął od decyzji użycia defibrylatora („przyjazdu

   defibrylatora” do pierwszej defibrylacji

 

Informacje dodatkowe: - czas trwania reanimacji

-          rodzaj zaburzenia jaki miał miejsce na początku sesji

-          sprawdzenie reaktywności pacjenta

-          wezwanie pomocy

-          udrożnienie dróg oddechowych

-          sprawdzenie oddechu

-          sprawdzenie tętna (co najmniej przez 10 sekund)

-          przybycie defibrylatora

 

Symulacja przebiegów EKG i zapis informacji (wezwanie pomocy, sprawdzenie czy pacjent oddycha, przybycie defibrylatora) wykonywana jest za pomocą panelu MicroHeartsim. Urządzenie pozwala nam na symulowanie następujących przebiegów:   -    migotanie komór

-          asystolia

-          rytm zatokowy

-          szybka trachykardia