Symulatora VitalSim

Cena:18573.00
Do koszyka

VitalSim™ to symulator czynności życiowych, który podłączony do manekinów z serii

Laerdal VitalSim umożliwia trening zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej,

w tym m.in. symulację ciśnienia krwi do pomiaru na ramieniu manekina, sterowanie

odgłosami serca, płuc i perystaltyki oraz rejestrację wszystkich czynności wykonanych

na manekinie. W programie instruktorzy mogą wybrać jeden ze stworzonych wcześniej

scenariuszy lub zbudować własny niepowtarzalny ciąg zdarzeń.

Urządzenie bazowe VitalSim jest podłączane do manekina za

pomocą kabla. Zawiera ono pełne oprogramowanie systemu

oraz umożliwia przechowywanie zarejestrowanych czynności

ratowniczych. Pilot służy do wyboru i zmiany funkcji oraz

parametrów manekina; komunikuje się z urządzeniem

bazowym za pomocą fal radiowych.

Dzięki podłączeniu urządzenia bazowego VitalSim

do komputera PC możliwe jest przesłanie do urządzenia

i uruchomienie do 10 scenariuszy - zaprogramowanych wcześniej na komputerze PC za pomocą dołączonego

oprogramowania PC Scenario Editor - oraz przesłanie z urządzenia do komputera do 25 zarejestrowanych

“akcji ratowniczych” w celu przeglądu lub wydruku.

Symulator VitalSim współpracuje z manekinami ALS oraz manekinami pielęgnacyjnymi (schemat powyżej)

VitalSim™

Symulator VitalSim można skonfigurować z następującymi manekinami:

 MegaCode Kelly (manekin do nauki zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej osoby

dorosłej) – dostępny w następujących wariantach:

 MegaCode Kelly VitalSim Advanced (pełna wersja)

 MegaCode Kelly VitalSim Basic (wersja bez dźwięków osłuchowych i ramienia do mierzenia

ciśnienia)

 MegaCode Kid (manekin do nauki zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej dziecka) –

dostępny w następujących wariantach:

 MegaCode Kid VitalSim Advanced (pełna wersja)*

 MegaCode Kid VitalSim (wersja bez dźwięków osłuchowych)

 Nursing Anne (manekin pielęgnacyjny osoby dorosłej – kobiety) – dostępny w następujących

wariantach:

 Nursing Anne VitalSim

 Nursing Anne (nie współpracuje z symulatorem VitalSim)

 Nursing Kelly (manekin pielęgnacyjny osoby dorosłej – mężczyzny) – dostępny w następujących

wariantach:

 Nursing Kelly VitalSim

 Nursing Kelly (nie współpracuje z symulatorem VitalSim)

 Nursing Kid (manekin pielęgnacyjny dziecka) – dostępny w następujących wariantach:

 Nursing Kid VitalSim*

 Nursing Kid (nie współpracuje z symulatorem VitalSim)

 Nursing Baby (manekin pielęgnacyjny niemowlęcia) – dostępny w następujących wariantach:

 Nursing Baby VitalSim*

 Nursing Baby (nie współpracuje z symulatorem VitalSim)

Brak możliwości symulacji ciśnienia krwi w manekinach dzieci i niemowląt

Możliwości symulatora VitalSim:

 Z zakresu kardiologii

 Synchronizowane różne rytmy pracy serca, zaburzenia i definiowalny czas ich trwania

 Programowalne rytmy oczekujące

 Programowane w scenariuszu algorytmy kontrolowane przez instruktora

 3- lub 4- odprowadzeniowe EKG, stymulacja i defibrylacja (25 – 360 J)

 Symulacja tonów serca (zsynchronizowanych z zaprogramowanym EKG)

 Normalny

 Zwężenie aorty

 Szmer Austina Flinta

 Odgłos tarcia

 Wypadanie zastawki mitralnej

 Szmer skurczowy

 Szmer rozkurczowy

 Ton serca w zwężeniu zastawki dwudzielnej

 Szmery ciągłe

 Defekt przegrody przedsionkowej

 Defekt przegrody komorowej

 Zwężenie tętnicy płucnej

 Symulacja szmerów płuc (zsynchronizowanych z częstością oddechu 0 – 60 /min; ustawianych

obustronnie lub oddzielnie dla każdego płuca)

 Normalny oddech

 Delikatne trzeszczenia

 Ostre trzeszczenia

 Szmer tarcia opłucnowego

 Zapalenie płuc

 Rzężenie

 Szorstki świst oddechowy

 Świszczący oddech

 Brak odgłosów

 Symulacja odgłosów perystaltyki

 Normalny

 Nadczynność żołądka

 Burczenie

 Niedoczynność

 Brak odgłosów

 Normalne odgłosy płodu 140 / min

 Normalne odgłosy płodu 200 / min

 Normalne odgłosy płodu 100 / min

 Symulacja odgłosów pacjenta

 komputerowo generowane dźwięki, miksowane z głosem przez dodatkowy mikrofon

podłączany do modułu (opcja): Kaszel, Jęczenie, Wymioty, Krzyk, słowa „Tak” i „Nie”

 Symulacja ciśnienia krwi / pulsu

 Ramię z ruchomymi stawami do pomiaru ciśnienia krwi metodą osłuchową (przy użyciu

tradycyjnego stetoskopu i mankietu do pomiaru ciśnienia) i palpacyjnego wyczuwania pulsu

 Odgłosy Korotkoffa zsynchronizowane z EKG

 Głośność odgłosów Korotkoffa ustawiana na 10 poziomach,

 Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe ustawiane niezależnie, co 2mm HG

 Zakres ciśnienia skurczowego 0-300mmHG, rozkurczowego 0-300 mmHG

 Możliwość włączania/wyłączania przerwy oddechowej

 Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 2mmHG

 Funkcja kalibracji czujnika ciśnienia z manometrem na mankiecie

 Palpacyjny symulator pulsu pozwalający wyczuć puls ramieniowy i promieniowy

 Aktywacja tętna wyłącznie podczas jego sprawdzania

 Tętno zsynchronizowane z zaprogramowanym EKG

 Siła pulsu zależna od ciśnienia krwi (ustawianego na 3 poziomach: słabe, normalne, mocne)

200-10033 Symulator VitalSim

Zestaw zawiera:

 Urządzenie bazowe z bateriami

 pilot z bateriami

 kabel podłączenia urządzenia bazowego do manekina

 kabel USB do komputera

 zasilacz sieciowy

 płyta CD z oprogramowaniem

 torba transportowa

 instrukcja obsługi