Symulator do osłuchu serca i płuc

Cena:4390.00
Do koszyka

Jest to jedno z najprostszych urządzeń symulujące odgłosy osłuchiwania serca i płuc.Umożliwiające ustawienie wybranych odgłosów przez podłączenie jednego z 6 zestawów menu (W49401, W49402, W49403, W49404, W49405 i W49406), z których każdy zawiera po 16 różnych odgłosów*. Symulator zawiera dwa zewnętrzne emitery, do których przykłada się stetoskopy w celu ćwiczenia osłuchiwania. Podłączając dodatkowe emitery (opcja nr W49430) możliwe jest osłuchiwanie odgłosów w tym samym czasie nawet przez 15 osób. Możliwe także jest podłączenie głośnika. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w kontrolę głośności i dwie diody informujące o skurczach serca (sercowy zestaw menu) lub wydechu (płucny zestaw menu).

Symulator zasilany jest 9 V baterią.

* Wszystkie przykłady użyte w zestawach menu, są to nagrane rzeczywiste odgłosy osłuchiwania pacjentów. Odgłosy o tej samie nazwie pochodzą z nagrań różnych pacjentów.