Mejoza - zestaw 12 częściowy

Cena:1285.00
Do koszyka

Modele umieszczone na tablicy; wymiary(każda część) 41 x 32 x 21 cm; waga (każda część) 2,4 kg

Model składa się z 12 różnych elementów wskazujących główne etapy mejozy komórek ssaków (Prophase I metafazy I Anafaza I Telofaza I cytokinesis I Prophase II metafazy II Anafaza II i cytokinesis II) w powiększeniu ok. 10000 razy. Podczas wszystkich etapów można znaleźć różne cechy struktur komórkowych, takich jak: chromosomy, centrioles, wrzeciona i jądra. Każdy element jest ponumerowany, aby wskazać poprawną sekwencję kroków.

  • NR katalogowy: 6232.03