Ucho - budowa, środowisko akustyczne, hałas WDS

Cena:169.00
Do koszyka

Od anatomii do ekologii ….pierwsza na rynku pomocy szkolnych, wielkoformatowa plansza dydaktyczna, przedstawiająca budowę anatomiczną ucha, w kontekście podstawowych zagadnień związanych z ogólnie pojętą problematyką hałasu, który w Polsce od 27 kwietnia 2001 roku traktowany jest jako zanieczyszczenie środowiska a w skali Europy uznawany za drugi co do szkodliwości czynnik stresogenny.

Ok. 60% Polaków ma kłopoty ze słuchem. Szkolne korytarze, podczas przerw to jedno z miejsc, w których permanentnie dochodzi do istotnych przekroczeń norm hałasu Długotrwała ekspozycja na ponadnormatywny hałas to nie tylko pogorszenie jakości słuchu prowadzące do stałych zmian progu zrozumiałości mowy, ale także w konsekwencji ujemny wpływ na nasz narząd mowy.

W centrum planszy znajduje się przekrój anatomiczny ucha z opisem / zróżnicowanym kolorystycznie/ uwzględniającym podział ucha na:

  • zewnętrzne,
  • środkowe,
  • wewnętrzne.

 

U dołu, poglądowy diagram: słyszalność dźwięków przez człowieka i wybrane gatunki zwierząt.

Na prawym i lewym marginesie, moduły informacyjne:

Hałas a zrozumienie mowy

Dopuszczalny poziom hałasu w budynkach

Progi słyszalności dźwięków

Źródła hałasu

Skutki działania hałasu

Sposoby walki z hałasem

Mini słownik pojęć

 

Nowość! Plansza wielkoformatowa – wymiary: 120 cm x 90 cm, drukowana na tkaninie banerowej a więc nie daje odbić światła, nie zagina się trwale jak plansze foliowane, nie płowieje. Gotowa do zawieszenia, zwijana jak mapa, dostępna w oprawie:

Oprawa wałki drewniane w systemie WDS > 10 lat gwarancji jakości!

Zalety systemu WDS w stosunku do tradycyjnej oprawy w wałki drewniane:

  1. zatyczki nie spadają
  2. końcówki wałków nie brudzą się, ułatwiają zwijanie plansz, chronią przed przypadkowym skaleczeniem
  3. półwałki są trwale skręcone wkrętami do drewna a nie gładkimi zszywkami