Ucho - budowa, środowisko akustyczne, hałas RPS

Cena:149.00
Do koszyka

Od anatomii do ekologii ….pierwsza na rynku pomocy szkolnych, wielkoformatowa plansza dydaktyczna, przedstawiająca budowę anatomiczną ucha, w kontekście podstawowych zagadnień związanych z ogólnie pojętą problematyką hałasu, który w Polsce od 27 kwietnia 2001 roku traktowany jest jako zanieczyszczenie środowiska a w skali Europy uznawany za drugi co do szkodliwości czynnik stresogenny.

Ok. 60% Polaków ma kłopoty ze słuchem. Szkolne korytarze, podczas przerw to jedno z miejsc, w których permanentnie dochodzi do istotnych przekroczeń norm hałasu Długotrwała ekspozycja na ponadnormatywny hałas to nie tylko pogorszenie jakości słuchu prowadzące do stałych zmian progu zrozumiałości mowy, ale także w konsekwencji ujemny wpływ na nasz narząd mowy.

 

W centrum planszy znajduje się przekrój anatomiczny ucha z opisem / zróżnicowanym kolorystycznie/ uwzględniającym podział ucha na:

Ø zewnętrzne,

Ø środkowe

Ø wewnętrzne.

 

U dołu, poglądowy diagram: słyszalność dźwięków przez człowieka i wybrane gatunki zwierząt.

Na prawym i lewym marginesie, moduły informacyjne:

Hałas a zrozumienie mowy

Dopuszczalny poziom hałasu w budynkach

Progi słyszalności dźwięków

Źródła hałasu

Skutki działania hałasu

Sposoby walki z hałasem

Mini słownik pojęć

 

Nowość ! Plansza wielkoformatowa – wymiary: 120 cm x 90 cm. drukowana na tkaninie banerowej a więc nie daje odbić światła, nie zagina się trwale jak plansze foliowane, nie płowieje. Gotowa do zawieszenia, zwijana jak mapa, dostępna w oprawie:

Oprawa rurki PCV w systemie RPS > 7 lat gwarancji jakości !

Zalety systemu RPS w stosunku do tradycyjnej oprawy PCV:

>zatyczki nie spadają

>plansza w rurkach nie przesuwa się

>rurki PCV wzmocnione wkładem drewnianym nie uginają się a pod ciężarem planszy.