Astronomia - Układ Słoneczny foliogr.19szt

Cena:270.00
Do koszyka

Foliogramy mają na celu przedstawienie w zwięzłej i przejrzystej formie zagadnień, z którymi uczeń powinien zapoznać się na lekcjach fizyki. Dzielą się na poszczególne działy omawiane w trakcie nauki fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Każdy dział składa się z kilku tematycznie opracowanych lekcji. 
Lekcja obejmuje 1 - 2 foliogramów formatu A4 z kolorową prezentacją graficzną problemu oraz notatką, którą uczeń może przepisać do zeszytu. 
W skład działu wchodzą również foliogramy z zadaniami do poszczególnych tematów o różnym stopniu trudności. Do zadań dołączone są metodycznie przeprowadzone rozwiązania.

1.Odległości i rozmiary ciał niebieskich. 
2.Zadania na odległości i rozmiary ciał niebieskich. 
3.Niebieski układ współrzędnych. 
4.Układ planetarny Słońca. 
5.Zdania na Układ planetarny. 
6.Pozycje Ziemi na orbicie. 
7.Prawa Keplera. 
8.Zadania na prawa Keplera. 
9.Prędkości kosmiczne. 
10.Zadania na prędkości kosmiczne. 
11.Budowa Słońca. Transport energii w Słońcu. 
12.Energia słoneczna. Reakcja syntezy jądrowej. 
13-14.Cechy fizyczne Słońca. 
15.Zadania na cechy fizyczne Słońca. 
16.Cechy fizyczne planet – Merkury, Wenus, Ziemia. 
17.Cechy fizyczne planet – Mars, Jowisz, Saturn. 
18.Cechy fizyczne planet – Uran, Neptun, Pluton. 
19.Komety.