Astronomia-Wszechświat foliogr.17 szt

Cena:260.00
Do koszyka

Foliogramy mają na celu przedstawienie w zwięzłej i przejrzystej formie zagadnień, z którymi uczeń powinien zapoznać się na lekcjach fizyki. Dzielą się na poszczególne działy omawiane w trakcie nauki fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Każdy dział składa się z kilku tematycznie opracowanych lekcji. 
Lekcja obejmuje 1 - 2 foliogramów formatu A4 z kolorową prezentacją graficzną problemu oraz notatką, którą uczeń może przepisać do zeszytu. 
W skład działu wchodzą również foliogramy z zadaniami do poszczególnych tematów o różnym stopniu trudności. Do zadań dołączone są metodycznie przeprowadzone rozwiązania.

1.Jasność gwiazd. 
2.Zadania na jasność gwiazd. 
3.Jasność absolutna gwiazd. 
4.Ruch gwiazd. 
5.Zadania na ruch gwiazd. 
6.Diagram Hertzsprunga – Russela. 
7.Zadania na diagram Hertzsprunga – Russela. 
8.Budowa materii. 
9.Ewolucja Wszechświata. 
10.Struktura galaktyk. 
11.Klasyfikacja morfologiczna galaktyk. 
12.Obraz galaktyki w paśmie widzialnym i radiowym. 
13.Przykłady galaktyk. 
14.Nasza galaktyka. 
15.Gromady galaktyk. 
16.Przykłady gromad galaktyk. 
17.Ruchy galaktyk.