Bryła sztywna- foliogr. 19szt

Cena:210.00
Do koszyka

Foliogramy mają na celu przedstawienie w zwięzłej i przejrzystej formie zagadnień, z którymi uczeń powinien zapoznać się na lekcjach fizyki. Dzielą się na poszczególne działy omawiane w trakcie nauki fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Każdy dział składa się z kilku tematycznie opracowanych lekcji. 
Lekcja obejmuje 1 - 2 foliogramów formatu A4 z kolorową prezentacją graficzną problemu oraz notatką, którą uczeń może przepisać do zeszytu. 
W skład działu wchodzą również foliogramy z zadaniami do poszczególnych tematów o różnym stopniu trudności. Do zadań dołączone są metodycznie przeprowadzone rozwiązania.

1.Ruch po okręgu a ruch prostoliniowy. 
2.Zadania z kinematyki ruchu obrotowego. 
3.Moment siły. 
4.Zadania na moment siły. 
5.Moment bezwładności bryły. 
6.Zadania na moment bezwładności. 
7.Prawa dynamiki dla bryły sztywnej. 
8.Zadania na II zasadę dynamiki dla bryły sztywnej. 
9.Moment pędu. 
10-11.Zadania na moment pędu. 
12.Energia mechaniczna bryły sztywnej. 
13-14.Zadania na energię mechaniczną bryły. 
15.Zasada zachowania momentu pędu. 
16.Zadania na zasadę zachowania momentu pędu. 
17.Zasada zachowania energii. 
18-19.Zadania na zasadę zachowania energii.