Wybory w Polsce do organów władzy publicznej WDS

Cena:169.00
Do koszyka

Intencją autorów planszy, było przedstawienie najważniejszych aktów legislacyjnych związanych z wyborami. Zilustrowanie obywatelskich praw wyborczych. Wskazanie tych obszarów władzy na wybór których, jako wyborcy, mamy wpływ bezpośredni. Pewnym odstępstwem od powyższego schematu było umieszczenie struktury podstawowego podziału - władzy sądowniczej - co można przyjąć za porządkujący - wyjątek.

Istotnym elementem planszy jest zaakcentowanie faktu, iż od momentu przystąpienia do UE, nasz zakres wyborczy z dotychczasowego tj. wyborów do organów władzy publicznej i samorządowej - został poszerzony o jakże istotny nurt europejski, powiększający spektrum władzy publicznej.

Plansza, również w kontekście historycznym /vide kalendarium referendów/ kładzie akcenty na szczególny przypadek wyborów jakimi są referenda ogólnokrajowe.

 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA PLANSZY

PANELWYBORCZY /lewa strona planszy/

Od schematu mocującego akt wyborczy w legislacyjnej hierarchii, poprzez, rodzaje ordynacji wyborczych, prawo wyborcze, na podziale wyborów skończywszy - rzutem oka można ogarnąć, podstawowe zasady szeroko rozumianego aktu wyborczego.

PANEL ORGANÓW WŁADZY /prawa strona planszy/

Został podzielony na trzy osobne sektory informacyjne:

1.Na tle flagi narodowej -Organy władzy państwowej i referenda – podział i kalendarium referendów.

2. Na tle flagi unijnej - Miejsca w których funkcjonuje Europarlament i jego podstawowe funkcje.

3. Na zielonym tle - Podział mandatów, struktury organów władzy samorządowej w zależności od zasięgu terytorialnego lub wielkości miasta.

Nowość ! Plansza drukowana na tkaninie banerowej a więc nie daje odbić światła, nie zagina się trwale jak plansze foliowane. Format planszy 120 cm x 90 cm. Gotowa do zawieszenia, zwijana jak mapa.

Zalety systemu WDS w stosunku do tradycyjnej oprawy w wałki drewniane:

> zatyczki nie spadają

>końcówki wałków nie brudzą się, ułatwiają zwijanie plansz, chronią przed przypadkowym skaleczeniem

 

> półwałki są trwale skręcone wkrętami do drewna a nie gładkimi zszywkami

Oprawa wałki drewniane w systemie WDS > 10 lat gwarancji jakości !