Ekologia I

Cena:211.00
Do koszyka

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach ekologii w szkołach.
Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przed¬stawienie tematu (rysunki, zdjęcia) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu.
Całość podzielona jest tematycznie na działy, w skład których wcho¬dzą foliogramy formatu A4 o poniższej tematyce.

1.Działy ekologii i ich przedmiot badań.
2.Schemat przepływu energii przez ekosystem.
3.Potencjał ekologiczny.
4.Typy regulacji.
5.Żyzność jezior cz. I
6.Żyzność jezior cz. II
7.Żyzność jezior – czynniki biotyczne.
8.Żyzność mórz.
9.Symbioza.
10.Pasożytnictwo
11.Światło jako czynnik środowiska
12.Temperatura jako czynnik środowiska