Ekologia II

Cena:185.00
Do koszyka

Zestaw Foliogramów formatu A4 

1.Zmiany krajobrazu przez człowieka. 
2.Efekt cieplarniany. 
3.Dziura ozonowa. 
4.Zanieczyszczenia atmosfery pyłami naturalnymi i technicznymi 
5.Powstawanie kwaśnych deszczy. 
6.Smog. 
7.Niekorzystne zmiany środowiska. 
8.Krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie. 
9.Odpady komunalne i przemysłowe. 
10.Zanieczyszczenia wód.