Ekosystem lasu i zagrożenia 18 szt.

Cena:283.00
Do koszyka

Zestaw Foliogramów formatu A4 obejmuje:

1. Struktura lasu
2. Ekosystem leśny
3. Sieć troficzne obszaru leśnego
4. Strefy zagrożenia lasów w Polsce
5-6. Rodzaje lasów
7. Schemat przebiegu fotosyntezy
8. Grzyby niejadalne i trujące. Grzyby jadalne
9-10. Łańcuch pokarmowe biocenozy lasu
11. Krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie
12.Rozkład martwej materii. Zwierzęta saprofagiczne
13.Życie mrówek
14. Preferencje dzięciołów podczas żerowania w Parku Narodowym Berchtesgaden
15.Zagęszczenie dzięciołów bytujących na martwych i obumierających drzewach w Puszczy Białowieskiej
16. Parki Narodowe Polski
17.Schemat zależności pokarmowych w łańcuchu detrytusowym
18.Przekrój przez mrowisko