Ekosystem pól i łąk, foliogramy

Cena:265.00
Do koszyka

Zestaw Foliogramów formatu A4 obejmuje:

1. Użytki rolne 
2. Pola orne cz.1 
3. Pola orne cz.2 
4. Fitocenozy Łąkowe 
5. Piramida biomasy i piramida energii 
6. Schemat piramidy energii. Zużycie pestycydów w 1985-93r. 
7. Fauna Łąk cz.1 
8. Fauna łąk cz.2 
9. Pastwiska i łąki sztuczne 
10. Zwierzęta hodowlane karmione paszą z pastwisk i łąk 
11. Najczęściej występujące chwasty cz.1 
12. Najczęściej występujące chwasty cz.2 
13. Szkodniki upraw cz.1 
14. Szkodniki upraw cz.2 
15. Owady pożyteczne cz.1 
16. Owady pożyteczne cz.2 
17. Stopień degradacji gleb ziemi