Ekosystem wód śródlądowych

Cena:279.00
Do koszyka

Zestaw Foliogramów formatu A4 obejmuje:
1. Krążenie węgla w przyrodzie.
2. Krążenie azotu.
3. Ekosystem wód stojących.
4. Ekosystem słonych bagien.
5. Schemat zarastania basenów jeziornych.
6. Jezioro oligotroficzne i eutroficzne.
7. Biotop w stawie.
8. Zanieczyszczenia wód.
9. Łańcuch pokarmowy w ekosystemie wodno-lądowym.
10. Uwarstwienie termiczne i mieszanie się wód w jeziorach strefy umiarkowanej.
11. 12. Tablice do oznaczania klasy czystości wody.
13. Torfowisko jako środowisko życia.
14. Rośliny torfowisk.
15. Zwierzęta torfowisk cz. I
16. Zwierzęta torfowisk cz. II
17. Sukcesja ekologiczna.
18. Zmiany w składzie gatunkowym ekosystemu pod wpływem kwaśnego deszczu