Genetyka I

Cena:139.00
Do koszyka

Wykaz foliogramów w zestawie.

1.Porównanie mejozy i mitozy. 
2.Mutacje chromosomowe i zespół Downa. 
3.Dziedziczenie jedno genowe. 
4.Sprzężenie między genami. 
5.Sprzężenie z płcią i dziedziczenie płci. 
6.Dziedziczenie dwu genowe. 
7.Zmienność. 
8.Dziedziczenie zdolności do rozróżniania barw