Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

Cena:171.00
Do koszyka

Foliogramy przedstawiają w zwięzłej i przejrzystej formie zagadnienia omawiane w trakcie nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Kolejne działy składają się z tak opracowanych tematów z graficznym (kolorowym) przedstawieniem problemu, aby uczeń po przepisaniu do zeszytu miał pełną notatkę z lekcji. 
Do poszczególnych tematów dołączone są zadania o różnym stopniu trudności wraz z metodycznie przeprowadzonymi rozwiązaniami. 
1.Alkohole 
2.Fenole 
3.Zadania na alkohole i fenole 
4.Rozwiązywanie zadań na alkohole i fenole 
5.Aldehydy 
6.Ketony 
7.Zadania na aldehydy i ketony 
8.Rozwiązywanie zadań na aldehydy i ketony 
9.Estry kwasów karboksylowych 
10.Zadania na estry 
11.Rozwiązywanie zadań na estry 
12.Aminy 
13.Amidy 
14.Zadania na aminy i amidy 
15.Rozwiązywanie zadań na aminy i amidy