Nagonasienne i okrytonasienne

Cena:354.00
Do koszyka

Nagonasienne i okrytonasienne.


Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach biologii w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przedstawienie tematu (rysunki, zdjęcia wykonane pod mikroskopem, schematy) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. 
Całość podzielona jest tematycznie na działy, w skład których wchodzą foliogramy frmatu A4 o poniższej tematyce.

1.Cechy charakterystyczne i budowa nagonasiennych. 
2.Budowa anatomiczna. 
3.Kwiaty i nasiona sosny. 
4.Cykl życiowy sosny. 
5.Budowa roślin okrytonasiennych. 
6.Budowa i czynności korzenia. 
7.Budowa anatomiczna korzenia. 
8.Modyfikacje korzeni. 
9.Budowa, czynności i rodzaje pędów. 
10.Budowa łodygi. 
11.Tkanki w łodygach. 
12.Budowa morfologiczna i anatomiczna liści. 
13.Funkcje liści. Nerwacja. 
14.Aparat szparkowy. 
15.Podział liści wg kształtu. 
16-17. Modyfikacje liści roślin 
18.Budowa kwiatu, słupka i pręcika. 
19.Rodzaje kwiatostanów 
20.Nasiona. 
21.Owoce. 
22.Porównanie jednoliściennych z dwuliściennymi. 
23.Rozmnażanie bezpłciowe okrytonasiennych. 
24.Cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej.