Problemy środowiska, foliogramy

Cena:264.00
Do koszyka

Zestaw Foliogramów formatu A4 obejmuje:

1. Zmiana krajobrazu działalnością ludzką 
2. Niekorzystne zmiany środowiska 
3. Krążenie węgla w przyrodzie 
4. Emisja dwutlenku węgla 
5. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce 
6. Efekt cieplarniany 
7. Stężenie SO 2 w powietrzu Polski 
8. Zanieczyszczenie gleby substancjami pochodz. z dział. ludzkiej 
9. Składowanie odpadów 
10.Zakłócenie naturalnych obiegów 
11. Transport i turystyka 
12. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
13. Budki lęgowe dla ptaków 
14-15. Tablice do oznaczania klasy czystości 
16. Schemat zarastania jezior 
17. Porównanie jeziora oligotroficznego i eutroficznego