Promieniotwórczość folie

Cena:219.00
Do koszyka

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach biologii w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przedstawienie tematu (rysunki, zdjęcia wykonane pod mikroskopem, schematy) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. 
Całość podzielona jest tematycznie na działy, w skład których wchodzą foliogramy o poniższej tematyce. 
14 szt. foliogramów formatu A4

1.Atomy i promieniotwórczość. 
2.Dawki promieniowania. 
3.Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka. 
4.Promieniowanie rentgenowskie. 
5.Ochrona przed promieniowaniem. 
6.Medycyna nuklearna. 
7.Promieniowanie kosmiczne. 
8.Radon. 
9.Izotopy promieniotwórcze. 
10-11.Zastosowanie promieniowania jonizującego w przemyśle. 
12.Odpady promieniotwórcze. 
13.Unieszkodliwianie odpadów. 
14.Składowanie odpadów promieniotwórczych