Recykling, foliogramy

Cena:176.00
Do koszyka

Zestaw Foliogramów formatu A4 obejmuje:

1. Profil gleby 
2. Gleba źródłem pożywienia i wody 
3. Rośliny wskaźnikowe 
4. Rozwój i postęp rolnictwa 
5. Zwierzęta glebowe cz.1 
6. Zwierzęta glebowe cz.2 
7. Przetwarzanie odpadków organicznych 
8. Krótka historia aluminium 
9. Recykling odpadów cz.1 
10. Recykling odpadów cz.2