Stawonogi, foliogramy

Cena:200.00
Do koszyka

 Spis foliogramów Format A4

1.Rozwielitka. 
2.Plan budowy owada. 
3.Typy aparatów gębowych. 
4.Typy odnóży owadów 
5.Układ oddechowy 
6.Typy przeobrażeń. Przeobrażenie niezupełne u mszycy. 
7.Przeobrażenie zupełne u motyla 
8.Formy larw. 
9.Owady jako szkodniki. 
10.Owady pożyteczne. 
11.Pająk krzyżak.Budowa pająka. 
12.Rak-widok ogólny i budowa wewnętrzna. 
13. Typy odnóża raka.