Strunowce, foliogramy

Cena:290.00
Do koszyka

Spis foliogramów Format A4

1.Schemat początkowych etapów rozwoju strunowców. 
2.Osłonice. 
3.Krągłouste. 
4.Budowa zewnętrzna i wewnętrzna ryb. 
5.Układ kostny ryby. 
6.Zasada funkcjonowania skrzeli u ryb. 
7.Budowa zewnętrzna i wewnętrzna żaby. 
8.Układ kostny żaby. 
9.Cykl rozwojowy żaby. 
10.Salamandry i traszki. 
11.Kameleon Jacksona. 
12.Jaszczurka. 
13.Układ kostny jaszczurki. 
14.Budowa zewnętrzna i wewnętrzna ptaka. 
15.Układ kostny gołębia. 
16.Wylęganie się kurczaka z jaja. 
17.Kształty dziobów. 
19.Typy nóg ptaków. 
19.Budowa układu oddechowego i pokarmowego ptaka.