Woda, ścieki i odpady, foliogramy

Cena:250.00
Do koszyka

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach ekologii w szkołach. 
Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przedstawienie tematu (rysunki, zdjęcia) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. 
Całość podzielona jest tematycznie na działy, w skład których wchodzą foliogramy formatu A4 o poniższej tematyce. 

1. Postacie wody na Ziemi 
2. Schemat krążenia wody w przyrodzie 
3. Rzeki 
4. Przykłady jezior 
5. System wód podziemnych 
6. Zanieczyszczenia wód 
7. Oczyszczanie ścieków 
8. Tablice zwierząt wodnych do oznaczania klasy czyst. wody cz.1 
9. Tablice zwierząt wodnych do oznaczania klasy czyst. wody cz.2 
10. Kwaśne deszcze 
11. Odpady komunalne i przemysłowe 
12. Zanieczyszczenie gleby substancjami ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE 
13. Ochrona przed promieniowaniem 
14. Odpady promieniotwórcze 
15. Unieszkodliwianie odpadów 
16. Składowanie odpadów 
Przykłady kilku foliogramów