Zmysły, folie

Cena:131.00
Do koszyka

Zestaw Foliogramów formatu A4 obejmuje:

1. Budowa skóry 
2. Receptory znajdujące się w skórze 
3. Budowa narządu smaku 
4. Zmysł węchu 
5. Zmysł słuchu 
6. Przebieg fali akustycznej 
7. Budowa oka 
8. Budowa narządu łzowego