GENETYKA –ZESTAW5 Plansz format100x70

Cena:341.60
Do koszyka

GENETYKA –ZESTAW5 Plansz format100x70

  • PODZIAŁ KOMÓREK
  • PRAWA MENDLA
  • DZIEDZICZENIE WIELOGENOWE
  • ZESTAW CHROMOSOMÓW
  • DNA

Genetyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin biologii XX i XXI wieku. Treści z zakresu genetyki obecne w programach i podręcznikach szkół średnich, wraz z reformą systemu oświaty pojawiły się także w szkołach gimnazjalnych. Środowisko nauczycieli biologii od dawna oczekuje na dobre środki dydaktyczne pozwalające uatrakcyjnić lekcje genetyki.
Tablice genetyczne przygotowane przez firmę Meridian są bardzo przydatną pomocą dydaktyczną, ułatwiającą realizację wielu programów nauczania biologii funkcjonujących 
w dzisiejszych szkołach. Informacje w nich zawarte są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zreformowanych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
i w tych typach szkół mogą z powodzeniem funkcjonować.
Korzystając z tablic genetycznych firmy Meridian nauczyciel ma możliwość poglądowego przedstawiania wiadomości o informacji genetycznej, jej replikacji, segregacji, rekombinacji i mutacji; a więc wszystkich podstawowych prawidłowości z zakresu genetyki ogólnej. Tablice umożliwiają także zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami dziedziczenia (I i II prawo Mendla).
Ta profesjonalnie przygotowana pomoc dydaktyczna pozwala nauczycielom na stosowanie różnorodnych procedur osiągania celów edukacyjnych. Między innymi umożliwia: ukierunkowaną obserwację procesów zachodzących w dzielących się komórkach, analizę schematów, wykresów, krzyżówek genetycznych. Obserwacja np. rozwiniętej nici DNA pozwala na wnikliwą analizę składników jego budowy, a odpowiednio zastosowane barwy ułatwiają zapamiętanie i kojarzenie informacji. Zamieszczenie na jednej tablicy rysunków przedstawiających podziały komórkowe (mitozę i mejozę) jest bardzo dogodnym rozwiązaniem, umożliwiającym porównanie tych dwóch procesów i wykazanie różnic. 
W ciekawy sposób przedstawiono kariotyp człowieka. Odpowiednie ułożenie chromosomów i zastosowanie dwóch barw do wyróżnienia płci, ułatwia uczniom zrozumienie i kojarzenie podstawowych cech różniących zestawy chromosomów kobiety i mężczyzny. W prosty 
i przystępny sposób przedstawiono mutacje chromosomów, sprawiające uczniom nieco kłopotu z powodu zapamiętywania trudnych pojęć.
Przy odpowiedniej inwencji nauczyciela na bazie tablic można inspirować ucznia do twórczego myślenia i rozwiązywania problemów np. tworząc zadania wykorzystujące krzyżówki genetyczne.
Rzeczowe i atrakcyjne graficznie treści genetyczne pozwolą uczniom łatwiej zrozumieć podstawy dziedziczności i zmienności organizmów.
Niewątpliwym atutem plansz jest ich wysokiej klasy materiał z jakiego są wykonane. Ułatwi to nauczycielom ich przechowywanie i długą trwałość.

GENETYKA –ZESTAW5 Plansz format100x70

  • PODZIAŁ KOMÓREK
  • PRAWA MENDLA
  • DZIEDZICZENIE WIELOGENOWE
  • ZESTAW CHROMOSOMÓW
  • DNA

Genetyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin biologii XX i XXI wieku. Treści z zakresu genetyki obecne w programach i podręcznikach szkół średnich, wraz z reformą systemu oświaty pojawiły się także w szkołach gimnazjalnych. Środowisko nauczycieli biologii od dawna oczekuje na dobre środki dydaktyczne pozwalające uatrakcyjnić lekcje genetyki.
Tablice genetyczne przygotowane przez firmę Meridian są bardzo przydatną pomocą dydaktyczną, ułatwiającą realizację wielu programów nauczania biologii funkcjonujących 
w dzisiejszych szkołach. Informacje w nich zawarte są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zreformowanych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
i w tych typach szkół mogą z powodzeniem funkcjonować.
Korzystając z tablic genetycznych firmy Meridian nauczyciel ma możliwość poglądowego przedstawiania wiadomości o informacji genetycznej, jej replikacji, segregacji, rekombinacji i mutacji; a więc wszystkich podstawowych prawidłowości z zakresu genetyki ogólnej. Tablice umożliwiają także zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami dziedziczenia (I i II prawo Mendla).
Ta profesjonalnie przygotowana pomoc dydaktyczna pozwala nauczycielom na stosowanie różnorodnych procedur osiągania celów edukacyjnych. Między innymi umożliwia: ukierunkowaną obserwację procesów zachodzących w dzielących się komórkach, analizę schematów, wykresów, krzyżówek genetycznych. Obserwacja np. rozwiniętej nici DNA pozwala na wnikliwą analizę składników jego budowy, a odpowiednio zastosowane barwy ułatwiają zapamiętanie i kojarzenie informacji. Zamieszczenie na jednej tablicy rysunków przedstawiających podziały komórkowe (mitozę i mejozę) jest bardzo dogodnym rozwiązaniem, umożliwiającym porównanie tych dwóch procesów i wykazanie różnic. 
W ciekawy sposób przedstawiono kariotyp człowieka. Odpowiednie ułożenie chromosomów i zastosowanie dwóch barw do wyróżnienia płci, ułatwia uczniom zrozumienie i kojarzenie podstawowych cech różniących zestawy chromosomów kobiety i mężczyzny. W prosty 
i przystępny sposób przedstawiono mutacje chromosomów, sprawiające uczniom nieco kłopotu z powodu zapamiętywania trudnych pojęć.
Przy odpowiedniej inwencji nauczyciela na bazie tablic można inspirować ucznia do twórczego myślenia i rozwiązywania problemów np. tworząc zadania wykorzystujące krzyżówki genetyczne.
Rzeczowe i atrakcyjne graficznie treści genetyczne pozwolą uczniom łatwiej zrozumieć podstawy dziedziczności i zmienności organizmów.
Niewątpliwym atutem plansz jest ich wysokiej klasy materiał z jakiego są wykonane. Ułatwi to nauczycielom ich przechowywanie i długą trwałość.