Zestaw szkolny do badania środowiska-ZCH

Cena:1380.00
Do koszyka

Zestaw posiada instrukcję w języku polskim.

 

"Laboratorium" umożliwia przeprowadzenie badań w zakresie:

 

  • analizy wody (fosforany, azotany, azotyny, amon, pH, twardość wody, badanie osadów, obserwacje szeregu innych parametrów związanych z wodą)
  • analizy gleby (skład gleby ,fosforany, azotany, amon, pH) 
  • obserwacji drobnych organizmów zwierzęcych oraz roślinnych (także bioindykatorów),obserwacji organizmów glebowych oraz procesu glebotwórczego

 

Zawartość zestawu: Sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania doświadczeń, odczynniki do badania gleby i wody. Sprzęt laboratoryjny do obserwacji organizmów roślinnych i zwierzęcych.