Chemia organiczna foliogramy 17szt

Cena:272.00
Do koszyka

Komplet foliogramów, chemia organiczna. 
1.Atomy węgla w związkach organicznych. 
2.Zadania na budowę węglowodorów. 
3.Węglowodory nasycone. Alkany. 
4.Metan. 
5.Właściwości i otrzymywanie metanu, 
6.Szereg homologiczny alkanów. 
7.Podział węglowodorów. 
8.Zadania na budowę i własności alkanów. 
9.Węglowodory nienasycone. Alkeny. 
10.Otrzymywanie i właściwości alkenów. 
11.Szereg homologiczny alkenów. 
12.Zadania na budowę i własności alkenów. 
13.Węglowodory nienasycone. Alkeny. 
14.Szereg homologiczny alkenów. 
15.Właściwości fizyczne i chemiczne acetylenu. 
16.Zadania na budowę i własności alkenów. 
17.Podział węglowodorów nienasyconych.