Podstawy obliczeń chemicznych folie - szkoła średnia

Cena:130.00
Do koszyka

Komplet foliogramów, podstawy obliczeń chemicznych

6 szt. foliogramów formatu A4

1.Masa atomowa i cząsteczkowa. 
2.Zadania na masę atomową i cząsteczkową. 
3.Mol i masa molowa. 
4.Zadania na masę molową. 
5.Objętość molowa substancji. 
6.Zadania na objętość molową substancji