Podstawy obliczeń i reakcje chemiczne folie 13szt

Cena:243.00
Do koszyka

Komplet foliogramów, podstawy obliczeń chemicznych i reakcje chemiczne

13 szt. foliogramów formatu A4

1.Masa atomowa i cząsteczkowa. 
2.Zadania na masę atomową i cząsteczkową. 
3.Mol i masa molowa. 
4.Zadania na masę molową. 
5.Objętość molowa substancji. 
6.Zadania na objętość molową substancji.

REAKCJE CHEMICZNE

1.Przemiany energii podczas reakcji chemicznych. 
2.Typy reakcji chemicznych. Reakcje analizy. 
3.Reakcje syntezy. 
4.Reakcje wymiany. 
5.Prawo zachowania masy. 
6.Wzory i modele cząsteczek. 
7.Przemiany chemiczne.