Związki chemiczne foliogramy - szkoła średnia

Cena:270.00
Do koszyka

Komplet foliogramów związki chemiczne.

1.Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych.
2.Podział związków nieorganicznych. 
3.Budowa tlenków 
4.Otrzymywanie tlenków. 
5.Tlenki zasadowe, kwasowe i amfoteryczne. 
6.Pytania i zadania dotyczące tlenków. 
7.Otrzymywanie wodoru. 
8.Wodorki. 
9.Właściwości wodorków. 
10.Pytania i zadania dotyczące wodorków. 
11.Wodorotlenki. 
12.Pytania i zadania dotyczące wodorotlenków. 
13.Budowa i nazewnictwo kwasów. 
14.Własności kwasów. 
15.Pytania i zadania dotyczące kwasów. 
16.Budowa i nazewnictwo soli. 
17.Właściwości soli. 
18.Pytania i zadania dotyczące soli