Chemia. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum

Cena:150.00
Do koszyka

Plansze interaktywne z chemii dla gimnazjum to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania CHEMII w gimnazjum.

Zagadnienia znajdujące się na planszach podzielono na następujące działy: 
- "Budowa materii", 
- "Układ okresowy pierwiastków", 
- "Wiązania chemiczne", 
- "Stany skupienia, dyfuzja, mieszaniny", 
- "Woda i roztwory wodne", 
- "Reakcje chemiczne", 
- "Kwasy, zasady, sole", 
- "Chemia organiczna", 
- "Pochodne węglowodorów", 
- "Elementy biochemii", 
- "Czy chemia jest nam potrzebna?"

Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia multimedialne. Dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Do pakietu dołączony jest opis poszczególnych tematów lekcji, przy których plansza może stanowić pomoc dla nauczyciela. Narzędzie testowe, zawiera około 150 pytań jednokrotnego wyboru i pozwala na jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę.
Program jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych.
Zalecane jest wyświetlanie programu poprzez rzutnik multimedialny, a korzystanie z programu w połączeniu z tablicą interaktywną dodatkowo wzbogaca lekcję.