Dziękuję, nie piję!...pakiet 4 filmów profilaktycznych

Cena:125.00
Do koszyka

Pakiet czterech filmów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


Dziękuję, nie piję!
Materiał filmowy może być znakomitą pomocą w przeprowadzeniu lekcji dotyczącej profilaktyki uzależnień. Ukazane są sytuacje, które sprzyjają powstaniu choroby alkoholowej. Sfabularyzowane scenki przedstawiają typowe dla środowisk młodzieżowych początki picia w grupie rówieśniczej. Najsugestywniejsze jednak będzie świadectwo młodego człowieka, pochodzącego z rodziny dotkniętej alkoholizmem. Film kończą scenki zachowań asertywnych. W pakiecie zamieszczono propozycję konspektu lekcji z filmem.


Dziękuję, nie biorę!
Film podpowiada nauczycielom, jak zaaranżować klasową dyskusję i wykorzystać sfabularyzowany materiał (do filmu dołączono przewodnik metodyczny). Świadectwo narkomana leczącego się w ośrodku jest dla nastolatków bardziej przekonywujące niż inne formy dydaktyczne. Alternatywne zakończenia fabularyzowanych scenek wzmacniają postawy asertywne wobec namawiających do brania rówieśników.


Powstrzymać agresję
Tym razem skupiamy się wokół kwestii przemocy wśród młodych. Nasz projekt z założenia ma być interaktywną pomocą dla nauczyciela/ pedagoga/ terapeuty w prowadzeniu lekcji wychowawczej. Materiał filmowy jest tylko pretekstem do dyskusji z uczniami. Po raz kolejny proponujemy sprawdzony już schemat całości podzielonej na trzy części. Pierwsza i trzecia, to fabularyzowane scenki dotyczące przemocy w szkole, druga - dokumentalna - to wypowiedzi więźniów osadzonych właśnie za przemoc.

Żyję bez ryzyka AIDS
Film poświęcony problematyce i profilaktyce HIV/AIDS. Lekarz - specjalista chorób zakaźnych - wyjaśnia:
• pojęcia HIV, AIDS,
• jak dochodzi do upośledzenia odporności człowieka w zetknięciu z wirusem,
• jak dochodzi do zakażenia drogą płciową oraz drogą dożylnego stosowania narkotyków.

W filmie wykorzystano:
• sondaż uliczny,
• fragmenty spektaklu teatralnego przygotowanego przez młodzież,
• prace plastyczne uczniów.

Rozwijane kompetencje:
• znajomość podstawowych informacji z zakresu problematyki HIV/AIDS,
• znajomość dróg zakażenia wirusem HIV, sposobów uniknięcia zakażenia, różnych aspektów życia osób zakażonych,
• umiejętność odróżniania zachowań ryzykownych od bezpiecznych w kontaktach z osobami seropozytywnymi,
• postawa empatii i akceptacji wobec nosicieli HIV i chorych na AIDS.