Poczet Wielkich Twórców Literatury Polskiej RPS

Cena:149.00
Do koszyka

Spis portretów pisarzy na planszy:

  ŚREDNIOWIECZE
1. Gall Anonim
2. Wincenty Kadłubek
3. Jan Długosz
   
  RENESANS
1. Andrzej Frycz Modrzewski
2. Mikołaj Rej
3. Jan Kochanowski
4. Piotr Skarga
5. Szymon Szymonowic
   
  BAROK
1. Mikołaj Sęp Szarzyński
2. Wacław Potocki
3. Jan Andrzej Morsztyn
4. Jan Chryzostom Pasek
   
  OŚWIECENIE
1. Stanisław Konarski
2. Ignacy Krasicki
3. Stanisław Trembecki
4. Franciszek Karpiński
5. Hugo Kołłątaj
6. Stanisław Staszic
   
  ROMANTYZM
1. Aleksander Fredro
2. Adam Mickiewicz
3. Juliusz Słowacki
4. Zygmunt Krasiński
5. Józef Ignacy Kraszewski
6. Cyprian Kamil Norwid
   
  POZYTYWIZM
1. Adam Asnyk
2. Eliza Orzeszkowa
3. Maria Konopnicka
4. Henryk Sienkiewicz
5. Bolesław Prus
6. Joseph Conrad Korzeniowski
   
  MŁODA POLSKA
1. Gabriela Zapolska
2. Jan Kasprowicz
3. Stefan Żeromski
4. Kazimierz Przerwa Termajer
5. Władysław Reymont
6. Stanisław Wyspiański
   
  XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE
1. Bolesław Leśmian
2. Leopold Staff
3. Stanisław Ignacy Witkiewicz
4. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
5. Julian Tuwim
6. Jan Parandowski
7. Witold Gombrowicz
8. Konstanty Ildefons Gałczyński
9. Miron Białoszewski
   
  LITERATURA II WOJNY ŚWIATOWEJ
1. Arkady Fiedler
2. Aleksander Kamiński
3. Mieczysław Jastrun
4. Jerzy Andrzejewski
5. Krzysztof Kamil Baczyński
6. Tadeusz Gajcy
   
  SOCJALIZM I OPOZYCJA OKRESU PRL-u
1. Zofia Nałkowska 
2. Maria Dąbrowska
3. Melchior Wańkowicz
4. Jarosław Iwaszkiewicz
5. Maria Kuncewiczowa
6. Władysłąw Broniewski
7. Jan Brzechwa
8. Irena Jurgielewiczowa
9. Jan Izydor Sztaudynger
10. Jerzy Putrament
11. Roman Bratny
12. Tadeusz Borowski
13. Sławomir Mrożek
14. Ryszard Kapuściński
15. Hanna Krall
16. Stanisław Barańczak
   
  LITERATURA EMIGRACYJNA
1. Kazimierz Wierzyński
2. Jerzy Giedroyc
3. Czesław Miłosz
4. Gustaw Herling-Grudziński
5. Zbigniew Herbert
6. Marek Hłasko
   
  LITERATURA WSPÓŁCZESNA
1. Jan Twardowski
2. Stanisław Lem
3. Tadeusz Różewicz
4. Wisława Szymborska